Sokak Savaşa Karşı – Streets Against The War

4 Şehir / 294 Duvar / 2930 km Yol : Tek Animasyon Türkiye’de sokaklar teröre ve savaşa karşı ! 4 Cities / 294 Walls / 2930 km Road : One Animation in Turkey Streets against the terror and war !